Möjligheter för dig

Vår verksamhetsidé bygger vi på vår värdegrund. Vår värdegrund bygger på respekt och människans lika värde, våra värderingar, vår drivkraft och engagemang ska avspeglas på det sätt vi arbetar.

Arbeta hos oss

Att arbeta hos oss

Skellefteå Individ AB arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön för våra anställda. Vi vill att våra anställda ska vara trygga och känna sig stolta över att arbeta med oss.

Vi erbjuder kompetensutvecklande kurser och utbildningar till vår personal, detta för att öka kompetensen i våra verksamheter samt för att ge den anställde och kund trygghet så att vård/uppdrag utförs på bästa sätt.

Skellefteå Individ AB låter våra anställdas salutogena bemötande och tidigare erfarenheter spegla av sig i våra verksamheter. När vi rekryterar personal tittar vi på vilken kompetens verksamheten är i behov av och rekryterar därefter. Främst är vi intresserade av dig med socionomexamen, undersköterskekompetens och/eller mångårig erfarenhet av arbete med unga på HVB.

Ett led i vår kvalitetssäkring är att erbjuda kontinuerlig handledning detta skapar en trygghet för den anställde. Rådgivning sker i grupp och/eller enskild personal. Syfte med samtal: avlastning, rådgivning, utveckling, bearbetning, personlig utveckling.

En ung tjejer tittar mot en vuxen kvinna vid en sjö

Investeringar är ett ord som ofta förknippas med bolag, vi väljer att investera i människan, för boende i våra verksamheter, fast anställda och vikarier. Genom att lägga resurser på rätt delar kommer vi att göra goda investeringar. Vi väljer därför våra medarbetare med stor omsorg. En lyckad investering är en människa som trivs och mår bra. En förutsättning för att driva en god verksamhet är att ha en fungerande arbetsgrupp där alla är engagerade i syftet av det vi gör.

Skellefteå Individ AB har en företagsledning med lång erfarenhet inom boendehandledning, neuropsykiatri, psykosocial problematik samt socialtjänst.

Skulle du vilja söka arbete hos oss eller känner du någon som du vill rekommendera. Skicka in en arbetsansökan till oss! Gärna via e-post.

E-post: info@skellefteaindivid.se

En kvinna och en ung tjej talar med varanda i ett samtalsum
Kontakt