Möjligheter för dig

Vår verksamhetsidé bygger vi på vår värdegrund. Vår värdegrund bygger på respekt och människans lika värde, våra värderingar, vår drivkraft och engagemang ska avspeglas på det sätt vi arbetar.

Behandlingsmetoder

Behandlingsmetoder

Verksamheten erbjuder individanpassad vård och behandling med utgångspunkt i kognitiv metod för målgruppen i hemlik miljö.

Förhållningssättet är salutogent och arbetssättet lösningsfokuserade samtal enskilt och i grupp.

Vi arbetar i team utifrån BBIC med struktur i form av individuella veckoscheman och kontaktmannaskap och tydliga men enkla regler. Socialfärdighetsträning i strukturerad och trygg miljö avseende aktiviteter, regler, rutiner och personal. Daglig sysselsättning i form av skola/praktik.

En ung och en äldre kvinna håller om varandras händer

Livet är inte en gruppresa utan fokus hos oss ligger alltid på den enskilda unge och dennes egna livsresa. Det är viktigt att det finns utrymme till personlig utveckling, uppmuntran och egen framgång. Att inneha ett intresse och finna sin egen väg är svårt för många unga. Vi arbetar aktivt på att den unge skall finna egna fritidsintressen utanför gruppen och tillgodose dess behov. Foto, ridning, fotboll, bowling, innebandy, dans, styrketräning eller musik är bara några exempel.

Hos oss på Guldstadens HVB vet varje ungdom varför de är placerade, syftet med placeringen vilka är mål och delmål och vägen dit. Det är den unge som är huvudperson och som aktivt påverkar sin väg mot ett självförsörjande liv, personalen är redskapen till kunskapen.

Det handlar om att möta varje ungdom där de befinner sig och se till vad var och en vill och kan göra istället för att fokusera på vad de inte kan.

Ett diagram som beskriver Kasam – känslan av sammanhang. Orden begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet finns med.
Kontakt