Möjligheter för dig

Vår verksamhetsidé bygger vi på vår värdegrund. Vår värdegrund bygger på respekt och människans lika värde, våra värderingar, vår drivkraft och engagemang ska avspeglas på det sätt vi arbetar.

Övriga tjänster

Utsluss i öppenvård/boende i träningslägenhet

Verksamheten vänder sig främst till vuxna och unga vuxna som fyllt 18 år och som är i tillfälligt behov av stöd för att i framtiden klara ett eget boende men som inte är i behov av personal dygnet runt. För att klara denna typ av boende bör klienten vara någorlunda välorienterad i samhället och ha en meningsfull sysselsättning i form av studier, arbete eller liknande. Den boende får inte befinna sig i ett aktivt missbruk eller vara aktivt kriminell. Boendeformen lämpar sig väl för utslussning från HVB/behandlingshem, PUT-boenden, familjehem, stödboende etc. Vi tar emot placeringar enligt SoL. De flesta lägenheterna består av ett rum och kök och är fullt utrustade med husgeråd, möbler och TV. Utsluss från Guldstadens HVB till eget boende påbörjas när den unge närmar sig 18 år och placeringen på HVB hemmet avslutas. För att beviljas utsluss krävs fungerande sysselsättning tex skola samt personlig mognad och skötsamhet. I samtliga placeringar ingår kvalificerat kontaktmannaskap.

Två unga tjejer sitter på en stock i solnedgångnen och kramar om varandra

Kvalificerat kontaktmannaskap

Kvalificerat kontaktmannaskap är individuellt utefter behov. Arbetet sker i klients närmiljö i samarbete med befintligt nätverk. Insatsen anpassas utefter vårdplanen. Tydliga mål och delmål och täta uppföljningar i enlighet med genomförandeplanen. Vi handhar även ärenden avseende övervakat umgänge.

En bärbar dator på ett bord, på skärmen syns ett gruppvideosamtal med en kvinna

Socionomkonsulent för enskilda uppdrag

  • Lex Sara utredningar / Utredningar med händelseanalyser
  • Övriga utredningar / uppföljningar inom ramen för socialtjänsten
En grön sommaräng med lila skimmer i luften
Kontakt