Verksamhetsbeskrivning

Målgrupp

Barn och ungdomar med psykosocial problematik, verksamheten har även god erfarenhet av stöd till ensamkommande flyktingbarn.

Vår verksamhetsidé

Vår verksamhetsidé bygger vi på vår värdegrund. Vår värdegrund bygger på respekt och människans lika värde, våra värderingar, vår drivkraft och engagemang ska avspeglas på det sätt vi arbetar.
Guldstadens HVB erbjuder kvalitétssäkrad vård och behandling

Tillgodose individens behov med individuella helhetslösningar

Tydliggöra sammanhang i behov kontra insats (syfte med insats blir tydligt)
Ser möjligheter hos individen
Engagerad och kompetent personal
Trygg och utvecklande miljö
Fritid med mening
Ständig uppmuntran till dialog

Hur tillgodoser vi individens behov med individuella helhetslösningar?

Individuella behandlingsplaner där kompetens och engagemang tillgodoser individens behov. Kvalitétssäkringssystem i vård och behandling.

Hur tydliggör vi sammanhang i behov kontra insats?

Rollfördelningen i behandling är tydligt. Kompetens tillgodoser behovstrappan. Vi har ett syfte med var kompetens.

Möjligheter hos individen?

Salutogent förhållningssätt skapar nyfikenhet och utveckling för individen.

verksamhet2

Engagerad och kompetent personal?

Med kompetent personal som har ett brinnande engagemang skapas en drivkraft i verksamheten som främjar vård och behandling för individen.

 

Vad är en trygg och utvecklande miljö?

Lugnt villaområde. Närhet till social kontakt med andra ungdomar. Närhet till kommunikation, fritidsaktiviteter samt föreningsliv.

Vad är fritid med mening?

Stimulerande fritid med syfte att utveckla individens språk, självkänsla, samspel, sociala kompetens, nyfikenhet, livslust, intressen med mera.

verksamhet

 

Möjligheter hos individen?

Salutogent förhållningssätt skapar nyfikenhet och utveckling för individen.
Engagerad och kompetent personal?

Med kompetent personal som har ett brinnande engagemang skapas en drivkraft i verksamheten som främjar vård och behandling för individen.

Vad är en trygg och utvecklande miljö?

Lugnt villaområde. Närhet till social kontakt med andra ungdomar. Närhet till kommunikation, fritidsaktiviteter samt föreningsliv.

Vad är fritid med mening?

Stimulerande fritid med syfte att utveckla individens språk, självkänsla, samspel, sociala kompetens, nyfikenhet, livslust, intressen med mera.

Hur uppmuntrar vi till dialog?

Visar vårt engagemang, lösningsfokuserade samtal enskilt och i grupp, samtalshjälp av tolk, delaktighet.

Extern kompetens

För att säkra en god behandling omger vi oss med extern kompetens där det finns ett engagemang för målgruppen.