Välkommen till Skellefteå Individ

Guldstadens HVB

Vår verksamhetsidé bygger vi på vår värdegrund. Vår värdegrund bygger på respekt och människans lika värde, våra värderingar,
vår drivkraft och engagemang ska avspeglas på det sätt vi arbetar.
VÅR VÄRDEGRUND

Vi tillgodoser Individens behov

Vår värdegrund bygger på respekt och människans lika värde, våra värderingar, vår drivkraft och engagemang ska avspeglas på det sätt vi arbetar. Vår förmåga att lyssna och uppmuntra till dialog ger oss en bra relation till våra medmänniskor.
Genom betydande rutiner samt flexibelt men ändå på ett strukturerat sätt att arbeta skapar vi trygghet och inger förtroende.

Vi brinner för den verksamhet vi bedriver, det ska finnas ett värde i det vi gör.
Värdegrunden skapar våra riktlinjer och är av central betydelse i vår verksamhet.

kontaktKontakt, placeringsförfrågan

Kontakta oss för information angående tillgänglighet och lediga platser.
MER

kvalitet

Kvalitétssäkrad vård & behandling

Personalen har omfattande kompetens inom området och flertalet är utbildade socionomer.
MER

beh

Behandlingsmetoder

Salutogent förhållningssätt skapar nyfikenhet och utveckling för individen.
MER

Var håller vi till?

Boendet är beläget i ett villakvarter i Bureå, två mil söder om Skellefteå stad, Västerbotten. Bureå erbjuder en socialt utvecklande miljö i direkt närhet till aktiviteter, skola, föreningsliv, sysselsättning. Socialt umgänge gynnar integreringen samt en god livskvalité.

Mer info