Värdegrund

griffel_58Vår värdegrund bygger på respekt och människans lika värde, våra värderingar, vår drivkraft och engagemang ska avspeglas på det sätt vi arbetar. Vår förmåga att lyssna och uppmuntra till dialog ger oss en bra relation till våra medmänniskor. Genom betydande rutiner samt flexibelt men ändå på ett strukturerat sätt att arbeta skapar vi trygghet och inger förtroende. Vi brinner för den verksamhet vi bedriver, det ska finnas ett värde i det vi gör. Värdegrunden skapar våra riktlinjer och är av central betydelse i vår verksamhet.

Människors lika värde står i fokus

  • Se var individ
  • Värna om varandra
  • Uppmuntra varandra
  • Försöka förstå hur andra känner och tänker
  • Respektera vandras olikheter
  • Våra olikheter ger möjligheter
  • Bemöta andra med respekt
  • Respektera och ta hänsyn till vad andra har varit med om
  • Ge de bästa förutsättningarna för att barnet/ungdomen ska känna livsglädje
  • Se alltid till barnet/ungdomens bästa

Kontaktformulär

Ditt namn (obligatorisk)

Din telefon (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Bifoga fil

Ditt meddelande